Drobečková navigace

Úvod > Okolí obce > Akce v okolí

Akce v okolí


Kočár bez koní

Místo
Kolaje
Datum konání
Stálá akce
Typ

Roku 1897 se zrodil první automobil v tehdejším Rakousku-Uhersku. Kočár bez koní dostal jméno „Präsident“. Pro Vaše pohodlí se tento technický šperk otáčí. Můžete nerušeně studovat či fotit všechny důležité součásti.

Více

Inspirovány letící kapkou

Místo
Kolaje
Datum konání
Stálá akce
Typ

Od prvních prototypů uplynulo jíž více než 70 let. Aerodynamické vozy z Kopřivnice předběhly a ovlivnily svým designem celosvětový vývoj.

Více

Velká zámecká expozice, Komorní expozice

Místo
Nymburská 1, 28937 Loučeň
Datum konání
Stálá akce
Typ

Prohlídka zámku začíná v reprezentativní schodišťové hale a pokračuje slavnostně prostřenou jídelnou a dalšími zámeckými komnatami v 1. patře. Autentičnost vstupu do soukromí šlechtické rodiny podtrhuje množství dobových rodinných fotografií. Atmosféru oblíbených večerních prohlídek pak umocňují desítky hořících svíček. Komorní expozice, umístěná v přízemí zámku, je určená pro ty, kteří se chtějí na malé ploše dovědět co nejvíce faktů z minulosti zámku, obce, ve které zámek stojí, i celého někdejšího panství. Ve všech pádech jsou v ní skloňována jména Valdštejnů, Fürstenberků a především Thurn – Taxisů, kteří byli posledními šlechtickými majiteli Loučeně. Expozice je koncipována přehlednou formou, kromě klíčových informací podaných textovou formou nabízí desítky fotografií s mimořádnou vypovídací hodnotou. V neposlední řadě je pak možné nahlédnout do minulosti Loučeně při sledování filmu, promítaného na velkoplošné obrazovce.

Více

Život a dílo Bedřicha Hrozného

Místo
Náměstí B. Hrozného 265, 28922 Lysá nad Labem
Datum konání
Stálá akce
Typ

Ve spolupráci s NM - Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur v Praze a Národní galerií v Praze je zde vytvořena stálá biografická expozice „Život a dílo Bedřicha Hrozného“ s řadou unikátních exponátů, osobními předměty a rukopisy.

Více

Lid a lidová kultura středního Polabí 18. – 20. stol.

Místo
Přerov nad Labem
Datum konání
Stálá akce
Typ

Skanzen lidové architektury.

Více

Osobnost Jiřího z Poděbrad

Místo
Jiřího náměstí 20, Poděbrady I, 29001 Poděbrady
Datum konání
Stálá akce
Typ

Památník krále Jiřího byl umístěn do nejstarších a jediných veřejnosti přístupných prostor, bývalého středověkého hradu, do jižního křídla, v němž předkové Jiřího, páni z Kunštátu vybudovali hradní kapli. Dodnes jsou z této doby zachovány na stěnách fragmenty gotických fresek s náboženskými motivy. V expozici jsou vystaveny kopie řady dokumentů, které mají vztah k Jiřího době a jeho zahraniční politice. Vedle zvětšených modelů státnických pečetí stojí za pozornost rodová „Bočkovská bible“ ze 14. a 15. století se záznamy o historii rodu pánů z Kunštátu, celý rodokmen a kopie části roucha, v němž byl král Jiří pohřben do královské hrobky ve svatovítské katedrále. V tzv. rodné síni krále Jiřího, která navazuje na bývalou kapli, je stálá výstava o sochaři Bohuslavu Schnirchovi. Z Jiříkovy rodné síně se sestupuje do jediné zpřístupněné sklepní prostory. V současné době slouží jako lapidárium.

Více

Dějiny Libice

Místo
Husova 4, 28907 Libice nad Cidlinou
Datum konání
Stálá akce
Typ

Historicko-archeologická expozice je umístěna na ploše asi 50 m2. Podává přehled od začátku slovanského osídlení regionu v 6. století do zániku hradiska ve 12. století. Zachycuje dějiny Libice ve vrcholném a pozdním středověku a v raném novověku.

Více

Z historie regionu, Zlato v České republice, Tramping a příroda v okolí

Místo
Masarykovo náměstí 16, 25401 Jílové u Prahy
Datum konání
Stálá akce
Typ

Část archeologické expozice je věnována Ostrovskému klášteru, který se nacházel na ostrově, uprostřed řeky Vltavy, těsně nad soutokem Sázavy s Vltavou. Jiné archeologické exponáty dokládají osídlení jílovského regionu v období prehistorickém. Zvláštní pozornost si zaslouží keltské hradiště Závist u Zbraslavi. Zbývající část této expozice je spojena se životem v Jílovém a jeho okolí od středověku do počátku 20. století. Není zapomenuto ani na dobu plavení vorů po Vltavě a Sázavě a na zakladatele jílovského muzea, Leopolda Čiháka. Expozice zlata zahrnuje: výskyt v přírodě, význam a použití, výskyt na území ČR, dějiny těžby a zpracování zlata na našem území, popis hlavních primárních ložisek zlata v ČR, kompletní zpracování dějin těžby v jílovském zlatonosném revíru, ukázky hlavních nerostů a hornin jílovského revíru, ukázky geologických a důlních map, pracovních nástrojů a pod.

Více

Prohlídka zámku

Místo
náměstí F. X. Svobody 1, 25210 Mníšek pod Brdy
Datum konání
Stálá akce
Typ

I. okruh zámku zahrnuje 11 historických prostor představujících bydlení drobné šlechty na počátku 20. století. Jde o reprezentativní místnosti - Zimní jídelnu, Kapli, Velkou jídelnu, Přípravnu, Velký salon s hodinovou věží, Pánský salon, Dámský salon, Knihovnu, Pracovnu, Lovecký salon a Arkádu s nástupním schodištěm. II. okruh zámku zahrnuje 8 historických prostor a Arkádu. Seznámíte se se soukromými pokoji, ve kterých poslední majitele Kastové každodenně pobývali. Dětské pokoje, ložnice, koupelny jsou zařízeny do nejmenších detailů, nechybí křtící zavinovačka, dobové hračky, učební pomůcky, záchod či nočník. Mnoho věcí si určitě budete pamatovat od svých babiček a dědečků. Zajímá vás, co se tehdy nosívalo, v čem byly ženy šik, nebo chcete vědět, jak rodina Kastů trávila volné chvíle? V tom případě nebudete zklamáni a návštěva První republiky vám připomene doby nedávno minulé, které si tolik idealizujeme, a proto je milujeme.

Více

Život českého venkova v 17. – 19. století

Místo
U Větráku 280, 27351 Červený Újezd
Datum konání
Stálá akce
Typ

Při prohlídce navštívíte dílny tradičních řemesel (kovář, mlynář, pekař, řezbář, bednář, řezník, kolář, brusič, švec), obytné světničky z různých krajů (Podkrkonoší, Chodsko, Litomyšlsko, Morava, Slovensko, Chebsko) vybavené malovaným nábytkem, selskými kroji a dalšími předměty lidové kultury. Dále uvidíte místnosti s ukázkami lidových nástrojů, výrobků a zařízení používaných v každodenním životě. Některé vystavené exponáty jsou zároveň prodejné. K muzeu patří také antik, kde kromě starých věcí, můžete zakoupit vstupenky na prohlídku a různé upomínkové předměty. Prohlídka hradu s průvodcem zahrnuje návštěvu muzea, řemeslných dílen, kaple i rytířského sálu.

Více