Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021Datum konání:
6.5.2020

brazda.png

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

na školní rok 2020/2021

 

Výdej přihlášek:

Přihlášku si rodiče mohou vyzvednout přímo v mateřské škole po telefonické dohodě (telefon: 721 624 210) v době provozu MŠ (od 7:00 – 16:30hod.).

Přihláška obsahuje 2 strany, první stranu vyplní zákonný zástupce dítěte, druhou stranu potvrdí dětský lékař.

 

Sběr přihlášek:

Řádně vyplněnou přihlášku donese zákonný zástupce dítěte do mateřské školy v den zápisu 6.5.2020 v době od 13.00 do 17.00 hodin. K zápisu předložíte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

 

Přihlášky budou posouzeny podle kritérií vydaných ředitelem Základní školy a Mateřské školy Brázdim  Mgr. Miroslav Čmelík na školní rok 2020/2021

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34 odst.1 písm.a),§165 ods.2 písm.b) a § 183 odst.1 zákona č.561/2004 v platném znění (školský zákon)  a v souladu se zákonem č.500/2004 sb.    (správní řád). Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, budou přijímány děti s potvrzenou zdravotní způsobilostí.

 

Od 20.5.2020 budou po dobu 15ti dní vyvěšeny výsledky přijímacího řízení v budově mateřské školy podle přidělených registračních čísel.

Zákonní zástupci přijatých dětí obdrží rozhodnutí o přijetí v písemné podobě pouze na vyžádání, zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou a ode dne doručení jim běží lhůta na odvolání, která je na rozhodnutí uvedena.

 

 

 V Brázdimě dne 28. 2. 2020                                     Mgr. Miroslav Čmelík, ředitel ZŠ a MŠ

 

 

                          Tel. MŠ: 326 536 527  , 721 624 210  email: skolka@brazdim.net

Základní škola a Mateřská škola Brázdim,

okres Praha - východ, příspěvková organizace,

Veliký Brázdim 12,

Veliký Brázdim, 250 63

skolabrazdim@volny.cz

+420 604 875 106

 

IČ: 71008128