Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zápis MŠ Brázdim 2018 - 2019 Informace pro rodiče

Zápis MŠ Brázdim 2018 - 2019 Informace pro rodičeDatum konání:
3.5.2018

 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

na školní rok 2018/2019

 

Výdej přihlášek:

Přihlášku si rodiče mohou vyzvednout přímo v mateřské škole po telefonické dohodě (telefon: 721 624 210) v době provozu MŠ (od 7:00 – 16:30hod.).

Přihláška obsahuje 2 strany, první stranu vyplní zákonný zástupce dítěte, druhou stranu potvrdí dětský lékař.

 Sběr přihlášek:

Řádně vyplněnou přihlášku donese zákonný zástupce dítěte do mateřské školy v den zápisu 3. 5. 2018 v době od 13.00 do 17.00 hodin. K zápisu předložíte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

 

Přihlášky budou posouzeny podle kritérií vydaných ředitelem Základní a Mateřské školy Brázdim.

 Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34 odst.1 písm.a),§165 ods.2 písm.b) a § 183 odst.1 zákona č.561/2004 v platném znění (školský zákon)  a v souladu se zákonem č.500/2004 sb.    (správní řád). Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, budou přijímány děti s potvrzenou zdravotní způsobilostí.

  

Od 4.6. 2018 budou po dobu 15ti dní vyvěšeny výsledky přijímacího řízení v budově mateřské školy podle přidělených registračních čísel.

 

Zákonní zástupci přijatých dětí obdrží rozhodnutí o přijetí v písemné podobě pouze na vyžádání, zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou a ode dne doručení jim běží lhůta na odvolání, která je na rozhodnutí uvedena.

 

Zápis MŠ Informace_pro_rodiče_zapis_na_2018-2019_Brazdim_(1).doc