Drobečková navigace

Úvodní stránka > Turistika v okolí

Turistika v okolí


Červený Hrádek

Místo
Kutnohorsko

Barokní zámek se nachází v severní části obce Červený Hrádek na Kolínsku ve Středočeském kraji. Zámek je patrová trojkřídlá budova se zazděnými arkádami v přízemí. Historie Na místě gotické tvrze byl v roce 1747 postaven barokní zámek, který byl po požáru koncem 19. století upraven. Později zámek sloužil jako domov důchodců.

Více

Dymokury

Místo
Polabí

Barokní zámek se nachází v jižní části vsi Dymokury na Nymbursku ve Středočeském kraji. Zámek je patrová trojkřídlá budova s nádvorními arkádami. Zámek není veřejnosti přístupný. Historie Na místě původní tvrze byl v 1. polovině 17. století vybudován renesanční zámek, který byl po roce 1660 zcela barokně přestavěn. Později byl zámecký objekt ještě upravován.

Více

Pašinka

Místo
Kutnohorsko

Gotická věžovitá tvrz stojí na vysokém návrší nad potokem na severním okraji vsi Pašinka na Kolínsku ve Středočeském kraji. Tvrz tvoří mohutná třípatrová věž z lomového kamene. Na jižní straně přiléhá k tvrzi patrový zámeček. Profilovaný vstupní portál s překříženými pruty v přízemí na východní straně pochází ze 2. poloviny 15. století. Okna se zbytky gotických ostění mají kamenná sedátka ve výklencích, střecha vrcholí malou cibulovitou bání z 18. století. Tvrz není veřejnosti...

Více

Kostel sv. Ondřeje

Místo
Polabí

Starý Kolín leží na staré obchodní zemské stezce zvané Trstenická. Rozvoj nastal počátkem 13.století, kdy byla vokolí objevena stříbrná ruda, ale první písemná zmínka pochází až zroku 1267, kdy byl na den sv. Ondřeje vysvěcen místní kostel, který si vystavěli zámožní obchodníci. Podací právo ke kostelu sv. Ondřeje ve Starém Kolíně měl český král, takže se dá usuzovat, že obec patřila ke královskému zboží v Kolíně. Původně raně gotický kostel vysvěcený roku 1267 byl okolo roku 1740...

Více

Kostel sv. Víta

Místo
Polabí

Farní kostel někdejších Mnichovic, dnešního Zálabí, tj. pravobřežní části Kolína. Postaven ve 14. století, po četných požárech upravován od 15. století, naposledy roku 1902. Jde o jednolodní orientovanou stavbu s mohutnou západní věží v ose a pravoúhlým nižším a užším presbytářem. Zevně je barokní, fasády lodi izávěru jsou poměrně prosté, věž má omítku členěnou štukovými pilastry sbohatě zdobenými hlavicemi.

Více

Městské divadlo Kolín

Místo
Polabí
Typ

Budova divadla byla postavena podle návrhu arch. Jindřicha Freiwalda v r. 1939 a svojí funkcionalistickou architekturou se řadí mezi významné architektonické stavby na území města. www.divadlo-kolin.cz

Více

Městský vodojem

Místo
Polabí

Technicky velice zajímavou stavbou tvořící výškou přes 30 m z dálky viditelnou dominantu města, je železobetonová stavba městského vodojemu pocházející z třicátých let 20.stol. Věž vodojemu dnes neslouží jenom k zásobování města pitnou vodou, ale díky své výšce složí i k pokrytí širokého okolí signálem mobilních operátorů a k zajištění bezdrátového, širokopásmového připojení k síti internet. V roce 2006 byla na vrchol věže vodojemu umístěna webová kamera, dar pečeckého rodáka...

Více

Polabí

Místo
Polabí

Pro méně zdatné cyklisty doporučuji Polabskou cyklostezku. Vine se podél vody, od Čelákovic až po Poděbrady, z Nymburka do Poděbrad je i moc příjemný asfalt, vhodný i pro bruslaře, vede ještě kousek za Poděbrady. Jinak je cyklostezka sice zpevněný povrch, ale je to po pěšině. Jede se však naprosto pohodově, po cestě se můžete i vykoupat, pokud bude dostatečně teplo. Po cestě je dostatek občerstvení.

Více

Webkamera - Kostelec nad Černými Lesy - Kutnohorská ul.

Místo
Polabí
Typ

Pohled na Kutnohorskou ulici v Kostelci nad Černými Lesy: http://aladinn.wz.cz/

Více

Kolín - socha sv. Judy Tadeáše

Místo
Polabí

Socha sv. Judy Tadeáše je osazena ve zdi východního průčelí budovy Děkanství v Kolíně. Barokní pískovcová socha pochází z roku 1750. Původně stála na jednom z pilířů na starém dřevěném mostě přes řeku Labe, naproti soše sv. Jana Nepomuckého. Sem byla přenesena roku 1912.

Více