Drobečková navigace

Úvod > Veřejné zakázky

PVU - elektronický nástroj nové generace

Projektová dokumentace - Multifunkční školní hřiště Brázdim

Předmětem výběrového řízení je kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení vč. všech potřebných průzkumů, posudků a vč. IČ pro řízení na stavebním úřadě. Projektová dokumentace bude řešit stavbu, instalaci a uvedení do provozu kompletu multifunkčního hřiště o rozměru 40x20m se standardním oplocením, umělým povrchem, osvětlením a souvisejícími zpevněnými plochami. Multifunkční hřiště bude zajišťovat zejména hru volejbalu, nohejbalu, badmintonu, basketbalu, tenisu, házené a malé kopané. Tyto práce zahrnují zejména: - inženýrsko - geologický průzkum - výkazy výměr pro výběrové řízení - autorský dozor Součástí návrhu je i výstavba přístupového chodníku a vybudování odvodňovacích drenáží. Projekt sportoviště obsahuje i požadavky na odpovídající sportovní vybavení, které se bude následující: Sloupky na volejbal 2 ks Volejbalová síť s ocelovým napínacím lankem 1 ks Sloupky pro tenisovou síť 2 ks Tenisová síť s ocelovým napínacím lankem 2 ks Kovová skládací branka pro házenou 3×2 metry, včetně sítí 2 ks Mechanické otočné basketbalové koše včetně desky, obroučky a sítě 2 ks V cenové nabídce musí být zahrnuty všechny náklady, které zahrnují řádné dokončení projektové dokumentace, která bude sloužit pro výběrové řízení na zhotovitele stavby hřiště. Celková cena bude zahrnovat i náklady, které nejsou přímo uvedeny v této výzvě, ale které měl uchazeč předpokládat jako odborník a do své cenové nabídky zahrnout. Projektová dokumentace bude předána následovně: 6x vyhotovení v tištěné podobě 2x vyhotovení v digitální podobě (CD, DVD nebo USB)
11. 12. 2018 10:31

Projektová dokumentace - Rekonstrukce komunikace Ke hvězdárně

Předmětem výběrového řízení je kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení vč. všech potřebných průzkumů, posudků a vč. IČ pro řízení na stavebním úřadě. Tyto práce zahrnují zejména: - geodetické zaměření dotčené komunikace - diagnostika komunikace (povrchů/krytů, konstrukčních vrstev a podloží) - inženýrsko - geologický průzkum - hydrogeologický průzkum - odvodnění komunikace - dokumentace DSP - inženýring - vyřízení jednotlivých stupňů PD - projednání s DOSS a správci IS - výkazy výměr pro výběrové řízení - autorský dozor V cenové nabídce musí být zahrnuty všechny náklady, které zahrnují řádné dokončení projektové dokumentace, která bude sloužit pro výběrové řízení na zhotovitele stavby komunikace. Celková cena bude zahrnovat i náklady, které nejsou přímo uvedeny v této výzvě, ale které měl uchazeč předpokládat jako odborník a do své cenové nabídky zahrnout. Dokumentace nebude obsahovat : - geodetické zaměření dotčené komunikace (bude projektantovi předáno po podpisu smlouvy) Projektová dokumentace bude předána následovně: 6x vyhotovení v tištěné podobě 2x vyhotovení v digitální podobě (CD, DVD nebo USB)
11. 12. 2018 9:01

Projektová dokumentace-Rekonstrukce komunikace Ke škole

Předmětem výběrového řízení je kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení vč. všech potřebných průzkumů, posudků a vč. IČ pro řízení na stavebním úřadě. Tyto práce zahrnují zejména: - geodetické zaměření dotčené komunikace - diagnostika komunikace (povrchů/krytů, konstrukčních vrstev a podloží) - inženýrsko - geologický průzkum - hydrogeologický průzkum - odvodnění komunikace - dokumentace DSP - inženýring - vyřízení jednotlivých stupňů PD - projednání s DOSS a správci IS - výkazy výměr pro výběrové řízení - autorský dozor V cenové nabídce musí být zahrnuty všechny náklady, které zahrnují řádné dokončení projektové dokumentace, která bude sloužit pro výběrové řízení na zhotovitele stavby komunikace. Celková cena bude zahrnovat i náklady, které nejsou přímo uvedeny v této výzvě, ale které měl uchazeč předpokládat jako odborník a do své cenové nabídky zahrnout. Dokumentace nebude obsahovat : - geodetické zaměření dotčené komunikace (bude projektantovi předáno po podpisu smlouvy) Projektová dokumentace bude předána následovně: 6x vyhotovení v tištěné podobě 2x vyhotovení v digitální podobě (CD, DVD nebo USB)
11. 12. 2018 8:46