Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 

Místní vyhlášky 

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška_01_2019 poplatek_psi (005).doc 1.1.2020
Vyhláška_02_2019_užívání VP (003).DOC 1.1.2020
Vyhláška_03_2019_systém_KO (005).DOC 1.1.2020
 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu.pdf 1.1.2017
JEDNACI RAD ZASTUPITELSTVA OBCE  
Směrnice k podpisovým vzorům  
Směrnice k systému zpracování účetnictví.doc

 

Účtový rozvrh  
Harmonogram účetní závěrky  

Směrnice k finanční kontrole

Směrnice k vedení pokladny

Směrnice upravující oběh účetních dokladů

Směrnice ke schvalování účetní uzávěrky

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

 
   

Usnesení zastupitelstva