Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní vyhlášky 

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 1 5.11.2007
Obecně závazná vyhláška č. 2 5.11.2007
Obecně závazná vyhláška č. 3 5.11.2007
Obecně závazná vyhláška č. 4 5.11.2007
Obecně zavazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů  
Směrnice k podpisovým vzorům  
Směrnice k systému zpracování účetnictví.doc

 

Účtový rozvrh  
Harmonogram účetní závěrky  

Směrnice k finanční kontrole

Směrnice k vedení pokladny

Směrnice upravující oběh účetních dokladů

Směrnice ke schvalování účetní uzávěrky

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

 

Jednací řád zastupitelstva obce

 

 

Usnesení zastupitelstva