Drobečková navigace

Úvod > Spolky, kluby a škola > Základní a Mateřská škola > První škola v Brázdimě

První škola v BrázdiměJednou z významných osvíceneckých reforem královny Marie Terezie byla také reforma nižší školství. V rámci ní byl 6. prosince roku 1774 schválen Všeobecný školní řád (Allgemeine Schulordnung), který zaváděl povinnou školní docházku pro děti od 6 do 12 let. Krátce nato začala vznikat hustá síť triviálních škol také na českém venkově. Není proto divu, že když byla roku 1777 založena obec Velký Brázdim, byla zde vybudována také škola.

Sloužila rovněž pro obce Malý Brázdim, Nový Brázdim a Polehrady (dnes Polerady). Protože Velký Brázdim leží uprostřed výše jmenovaných obcí, zdál se císařské vrchnosti pro umístění školy nejvhodnějším místem.

Tato první škola měla číslo 12 a stála mezi grunty 11 a 13. Bylo to skromné stavení s doškovou střechou, k němuž nepříslušela žádná pole.

Prvním a také posledním učitelem v ní byl Jan Pokorný. Není známo, odkud přišel, kdy a kde se narodil, ani kam odešel. Do Brázdima musel přijít již ve stařeckém věku, jeho manželka Ludmila zemřela 2. 9. 1789 ve stáří 80 let.

V listopadu roku 1787 zastihl školu stejně neblahý osud jako celou obec (s výjimkou pastoušky): do základů vyhořela. Protože se císařská vrchnost o stavbu nové školy nestarala, spáleniště pak dlouho leželo ladem, až si jej majitelé čísla 11 přibrali k rozšíření výměnku. Učitelé vyučovali ve svých bytech různě v Novém nebo Starém Brázdimě. Výslovně jsou doloženi: František Pokorný, syn zmioovaného Jana Pokorného, který vyučoval v Novém Brázdimě č.1; Josef Folgert, o němž není nic známo, a Karel Řípa, jenž se stal učitelem ve věku 20 let a vyučoval ve Starém Brázdimě č.1.

Jak o této provizorní škole smýšlela vrchnost, si můžeme domyslit z následujícího přehledu z roku 1807

 • Místo školy: Brázdim Starý
 • Přiškolená místa: 1. Brázdim Starý, 2. Brázdim Nový, 3. Brázdim Malý, 4. Polehrady
 • Počet dítek schopných: 43 chlapců, 41 dívek, 84 úhrnem
 • Počet dítek do školy chodících: 23 chlapců, 21 dívek, 44 úhrnem
 • Vyučuje se: česky, denně 4 hodiny, společně dívky a hoši v jedné světnici
 • Jméno katechety: Kašpar Šubarský, lok. kaplan
 • Jeho katechetické a pedagogické vědomosti: S těmi, jež má, jest velmi spořivý.
 • Píle v úřadě katechetickém: skrovná
 • Jeho způsobilost k péči o školní vyučování vůbec: velmi pohodlný
 • Jméno učitele: Karel Řípa, 27 letý
 • Jeho pilnost: činný
 • Jeho dovednost: dovedný
 • Jak zachází s dětmi: dobře
 • Mravy: dobré
 • Služné: 100 zlatých hotově od vrchnosti
 • Stavební stav školní budovy: škole jest jen v najaté budově, kde jest samý nedostatek
 • Ostatní stav budovy: zcela nezpůsobilá
 • Patron školy: Jeho Veličenstvo
 • Vrchnost: komorní panství brandýské

12. dubna roku 1808 pak Karek Řípa koupil ve Starém Brázdimě domek číslo 26 (prodal jej roku 1837) a od roku 1809 až do postavení nové školy trvale vyučoval tam, v "místnosti těsné, nízké a temné", jak píše A. Růžička.

Současně se v "Pamětech škol okresu brandýského" uvádí, že po požáru Velkého Brázdima v roce 1787 "uprázdnil tamější rychtář Halík ve svém stavení pro školu a učitele dvě větší světnice na tu dobu, pokud nová budova školní nebude vystavěna, což se stalo teprve po 35 letech".