Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Štítky:
Mobilní svoz nebezpečných odpadů

Datum konání: 24. 3. 2018

Mobilní svoz nebezpečných odpadů.jpg


Publikováno 15. 3. 2018 12:54

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Brázdim pro školní rok 2018/2019

Datum konání: 10. 4. 2018

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019

 Podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitel Základní školy a mateřské školy Brázdim zápis dětí do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2016/2017.

 Zápis proběhne v úterý 10. dubna 2018 od 13 do 15 hodin v budově  školy.

 K zápisu se dostaví děti, které do 31.8.2018 dovrší šestý rok věku, tj. děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012, a děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

 Při zápisu předloží rodiče (zákonní zástupci) rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti (občanský průkaz).

 Děti, které se nemohou dostavit k zápisu ve stanoveném termínu, budou zapsány v náhradním termínu (dle individuální domluvy).

 

Mgr. Miroslav Čmelík

ředitel školy

Zápis do 1 roč 2018-19 - plakát.doc


Publikováno 15. 3. 2018 10:55

Zápis MŠ Brázdim 2018 - 2019 Informace pro rodiče

Datum konání: 3. 5. 2018

 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

na školní rok 2018/2019

 

Výdej přihlášek:

Přihlášku si rodiče mohou vyzvednout přímo v mateřské škole po telefonické dohodě (telefon: 721 624 210) v době provozu MŠ (od 7:00 – 16:30hod.).

Přihláška obsahuje 2 strany, první stranu vyplní zákonný zástupce dítěte, druhou stranu potvrdí dětský lékař.

 Sběr přihlášek:

Řádně vyplněnou přihlášku donese zákonný zástupce dítěte do mateřské školy v den zápisu 3. 5. 2018 v době od 13.00 do 17.00 hodin. K zápisu předložíte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

 

Přihlášky budou posouzeny podle kritérií vydaných ředitelem Základní a Mateřské školy Brázdim.

 Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34 odst.1 písm.a),§165 ods.2 písm.b) a § 183 odst.1 zákona č.561/2004 v platném znění (školský zákon)  a v souladu se zákonem č.500/2004 sb.    (správní řád). Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, budou přijímány děti s potvrzenou zdravotní způsobilostí.

  

Od 4.6. 2018 budou po dobu 15ti dní vyvěšeny výsledky přijímacího řízení v budově mateřské školy podle přidělených registračních čísel.

 

Zákonní zástupci přijatých dětí obdrží rozhodnutí o přijetí v písemné podobě pouze na vyžádání, zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou a ode dne doručení jim běží lhůta na odvolání, která je na rozhodnutí uvedena.

 

Zápis MŠ Informace_pro_rodiče_zapis_na_2018-2019_Brazdim_(1).doc


Publikováno 15. 3. 2018 10:53

Výsledky volby prezidenta

Datum konání: 12. 1. 2018 - 13. 1. 2018

VÝSLEDKY VOLBY I. kolo prezidenta republiky


Publikováno 15. 1. 2018 14:49

Začínáme cvičit

Datum konání: 8. 1. 2018

Začínáme cvičit


Publikováno 8. 1. 2018 9:16

Sváteční posezení pro seniory

Datum konání: 30. 12. 2017

Klikni ZDE


Publikováno 13. 12. 2017 11:32

Mikuláš

Datum konání: 30. 11. 2017

Bez názvu.jpg


Publikováno 30. 11. 2017 14:02

Zpravodaj

Zpravodaj MAS


Publikováno 29. 11. 2017 11:41

Pozvánka Vánoční strom

Datum konání: 9. 12. 2017

Pozvánka


Publikováno 29. 11. 2017 11:36

PŘIJME BRIGÁDNÍKA - OBSLUHU ZRCADLOVÉHO BLUDIŠTĚ

Datum konání: 9. 11. 2017

Bez názvu.png


Publikováno 9. 11. 2017 9:14