Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - nemazat !!! > Historie školy > 1972 - 1979

1972 - 1979

ZPĚT

Jak již bylo řečeno, brázdimská škola žila a musela žít dál svým životem. Měla svá obyčejná trápení, ale i svoje radosti: 30. března 1972 byla v hodnocení škol okresu Praha - východ vyhodnocena jako nejlepší ve své kategorii. Kromě čestného uznání obdrželi její zaměstnanci také peněžitou odměnu.

Ve dnech 26. - 29. června 1972 se ředitel St. Korbel účastnil instruktážního semináře, neboť zdejší škola byla vybrána odborem školství jako jediná málotřídka v někdejším Středočeském kraji k provedení pokusného vyučování podle nových osnov a pojetí základní devítileté školy. Experiment (jehož součástí bylo také např. množinové vyučování matematiky) začal ve školním roce 1972/73 v 1. ročníku. S tímto experimentem byli samozřejmě seznámeni také rodiče prvňáčků a na počátku školního roku jim byl tlumočen dopis pracovníků Výzkumného ústavu pedagogického (VÚP) v Praze o prováděném ověřovacím vyučování. Pracovníci VÚP také tento experiment v průběhu roku soustavně sledovali.

Snad obavy o pověst školy, snad rozčarování z ne dost průkazných úspěchů nové koncepce vedly k hledání viníků tohoto stavu. Tak alespoň působí zápis o chování a prospěchu žáků z roku 1972/73. Na 34 řádcích tohoto zápisu je 10 x (!) připomínáno, že žáci s horším prospěchem jsou "cikánského původu". A vysvětlení máme na světě: Cikáni nezvládají! Ano, trochu přeháním, možná to tak vůbec myšleno nebylo. Nicméně soustavné poukazování na "cikánská původ" mne začíná znepokojovat. Vždyť stejné zápisy se v kronice objevují i následující rok. Poté naštěstí ustávají.

O to více se množí další a další instrukce týkající se individuálního přístupu k dětem dělnických a rolnických rodičů (hrůza - tato zrůdná pozitivní diskriminace vedla v konečném důsledku k tomu, že dělnický původ byl svého času jedním z nejdůležitějších předpokladů pro studium na VŠ!), zavádění branných prvků do vyučování (imperialista nikdy nespí), ideově politické výchovy apod. Jako bonbónek se tu a tam objeví beseda s příslušníky lidových milicí.

V září 1976 vstoupilo v platnost ve všech prvních ročnících nové pojetí výchovy a vzdělávání na čtyřletém prvním stupni ZŠ. Pokusné vyučování bylo tedy shledáno vyhovujícím a postupně uváděno do praxe v celé soustavě ZŠ.

Smutná událost se na škole stala 12.10.1977. V Poleradech byl nákladním automobilem sražen a následně zemřel žák zdejší druhé třídy P. B. Celá škola se zúčastnila pohřbu.