Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - nemazat !!! > Místní tradice

Staročeské máje v Brázdimě

V lidové tradici bývá počátek května spojen se stavěním májek. Obyčej stavění májí je velmi starý a znají ho po celé Evropě. Možná je to pozůstatek prastarých jarních slavností, kdy strom představoval strážného ducha obce. Stromy vybrané na máje musely být silné, rovné a někdy tak vysoké, že bylo obtížné je porazit a dopravit na místo.

Česká máje, tedy i ta Brázdimská, má formu celého stromu zbaveného, s výjimkou horní části, větví a kůry. V některých případech se holý kmen nechává stát více let a mění se pouze vrchní část, jindy se zas skládá ze dvou či tří na sebe napojených kmenů k dosažení větší výšky. Použitým stromem bývají jehličnany, ale lze se setkat, tak jako v případě Brázdima, také s májkou z břízy.

Zelený vršek koruny se zdobí barevnými stuhami a šátky, květinami a fábory z pestrého papíru. Pod ozdobeným vrškem visí věnec, zhotovený ze zeleného chvojí a také barevně ozdobený.

Ověnčený strom představuje nejen symbol jara, ale také lásky. Bývalo, a stále je zvykem stavět, kromě ústředního stromu, také menší májky, stejně upravené a ozdobené. Dříve je chlapci stavěli před domy svých dívek a bydlelo-li jich v jednom domě několik, dostala každá svou vlastní májku. V dnešní době bývá májka v Brázdimě před domem děvčete, které ukončilo 15tý rok a je stále svobodné. V posledních letech se májka staví přibliženě u 35 děvčat, ne všechny ovšem tancují a jsou tedy vyvedené.

Se stavěním májek je spojena taneční zábava. Předchází ji obchůzka s hudbou a výskotem po domech, před nimiž stojí májky.  Máje vodí po obcích družba, jenž žádá matku vyváděného děvčete o svolení k vyvedení a účasti na májovém veselí. V čele průvodu jde spolu s mládenci, kteří dívky vyvádějí. Společně vcházejí do domu, za zvuku lidové písně ji z domu jeden mládenec vyvádí a zatančí s ní. Následně se dívka přidá k průvodu a všichni jdou za zvuku lidových písniček v podání živé dechové kapely do dalšího stavení.

Když jsou všechna děvčata z domu vyvedena, je průvod ukončen a následuje taneční zábava, ve které, v rámci tomboly, je vylosován budoucí majitel velké májky.

  

  

Napsali o nás

Náš region č. 11/2014 (zde)