Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Štítky:Platné jízdní řády linky 377 od 14.3.2020

linka 377.pdf


Publikováno 14. 3. 2020 12:27

Usnesení vlády ze dne 14.3.2020

Usnesení vlády ze 14.3.2020.pdf


Publikováno 14. 3. 2020 12:23

Opatření o zákazu pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí

Datum konání: 13. 3. 2020

Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich--sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucas.pdf

Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich--sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucas..._01.jpg


Publikováno 13. 3. 2020 12:19

Mimořádné opatření

Datum konání: 10. 3. 2020 - 30. 3. 2020

Mimoradne opatreni - uzavreni zakladnich, strednich a vysokych skol od 11.3.2020.pdf

Mimoradne opatreni - zakaz konani akci nad 100 osob od 18 hodin dne 10.3.2020.pdf


Publikováno 10. 3. 2020 14:11

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021

Datum konání: 14. 4. 2020

 

Zápis

dětí do 1. ročníku základní školy

pro školní rok 2020/2021

 

 

 

Podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitel Základní školy a mateřské školy Brázdim zápis dětí do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2016/2017.

 

Zápis proběhne v úterý 14. dubna 2020 od 13 do 15 hodin v budově  školy.

 

K zápisu se dostaví děti, které do 31.8.2020 dovrší šestý rok věku, tj. děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014, a děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

 

Při zápisu předloží rodiče (zákonní zástupci) rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti (občanský průkaz).

 

Děti, které se nemohou dostavit k zápisu ve stanoveném termínu, budou zapsány v náhradním termínu (dle individuální domluvy).

 

 

 

V Brázdimě dne 27. února 2020

 

Mgr. Miroslav Čmelík

ředitel školy


Publikováno 28. 2. 2020 8:24

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021

Datum konání: 6. 5. 2020

brazda.png

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

na školní rok 2020/2021

 

Výdej přihlášek:

Přihlášku si rodiče mohou vyzvednout přímo v mateřské škole po telefonické dohodě (telefon: 721 624 210) v době provozu MŠ (od 7:00 – 16:30hod.).

Přihláška obsahuje 2 strany, první stranu vyplní zákonný zástupce dítěte, druhou stranu potvrdí dětský lékař.

 

Sběr přihlášek:

Řádně vyplněnou přihlášku donese zákonný zástupce dítěte do mateřské školy v den zápisu 6.5.2020 v době od 13.00 do 17.00 hodin. K zápisu předložíte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

 

Přihlášky budou posouzeny podle kritérií vydaných ředitelem Základní školy a Mateřské školy Brázdim  Mgr. Miroslav Čmelík na školní rok 2020/2021

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34 odst.1 písm.a),§165 ods.2 písm.b) a § 183 odst.1 zákona č.561/2004 v platném znění (školský zákon)  a v souladu se zákonem č.500/2004 sb.    (správní řád). Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, budou přijímány děti s potvrzenou zdravotní způsobilostí.

 

Od 20.5.2020 budou po dobu 15ti dní vyvěšeny výsledky přijímacího řízení v budově mateřské školy podle přidělených registračních čísel.

Zákonní zástupci přijatých dětí obdrží rozhodnutí o přijetí v písemné podobě pouze na vyžádání, zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou a ode dne doručení jim běží lhůta na odvolání, která je na rozhodnutí uvedena.

 

 

 V Brázdimě dne 28. 2. 2020                                     Mgr. Miroslav Čmelík, ředitel ZŠ a MŠ

 

 

                          Tel. MŠ: 326 536 527  , 721 624 210  email: skolka@brazdim.net

Základní škola a Mateřská škola Brázdim,

okres Praha - východ, příspěvková organizace,

Veliký Brázdim 12,

Veliký Brázdim, 250 63

skolabrazdim@volny.cz

+420 604 875 106

 

IČ: 71008128

 

 


Publikováno 28. 2. 2020 8:23

Škodovkou kolem světa

Datum konání: 27. 2. 2020

123.png

komunitní bydlení pro aktivní seniory působící ve Vaší obci

 

Vás srdečně zve na přednášku cestovatelů Ladislava a Kateřiny Bezděkových na téma:

 

ŠKODOVKOU KOLEM SVĚTA

 

777 dní / 127.843km / 50 zemí na všech obydlených kontinentech - (1.9. 2014 – 16.10. 2016)

 

„Řekneme vám, jestli je horší řešit v Africe rozbité přední okno anebo vykládku z kontejneru v Argentině. Jak jsme přežili útok divoké pumy, byli zatčeni v USA, překonali Západní poušť v Austrálii a nebo se ztratili v mongolské Gobi. Abychom se nakonec vrátili do ČR s několika měsíci propadlou technickou…“

 

KDY:       čtvrtek 27. února 2020 od 17:00 hod

KDE:        Brázdimský statek, Veliký Brázdim 9

 

Přednáška je zdarma pro dospělé obyvatele naší obce bez rozdílu věku.

POZOR: Kapacita našeho prostoru je omezena, proto je rezervace nutná. Zájemci se prosím přihlaste na email: info@brazdimskystatek.cz. Vstup bez předchozí rezervace nebude možný.

 

Těšíme se na Vás!

456.jpg


Publikováno 17. 2. 2020 9:03

Pozvánka

Datum konání: 9. 1. 2020

Pozvanka.png


Publikováno 3. 1. 2020 8:23

Poplatky za TKO a TEKO

Poplatky za TKO a TEKO.png


Publikováno 30. 12. 2019 8:49

zasedání obecního zastupitelstva

Datum konání: 12. 12. 2019

P O Z V Á N K A

 

 

Podle zákona č. 128/2000 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů svolávám zasedání obecního zastupitelstva na čtvrtek dne 12. 12. 2019 od 18.00 hodin na obecní úřad Brázdim

 

 

Program:        1) Rozpočet OÚ na rok 2020

                       2) Obecně závazná vyhláška č. 01/2020

                           o místním poplatku ze psů    

                       3) Obecně závazná vyhláška č. 02/2020

                            o místním poplatku za užívání veř. prostr.

                       4) Obecně závazná vyhláška č. 03/2020

                            o místním poplatku za provoz systému

                            shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

                            využívání a odstraňování komunálních o

                            odpadů

                        5) Různé

                        6) Diskuse

                        7) Usnesení a závěr

                       

                                 

                                                                                              

 

                                                                            Milan Kašpárek,v.r.

                                                           starosta

 

 

 

 

 

 


Publikováno 6. 12. 2019 8:46