Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - nemazat !!! > Historie školy > Čekání na ruské tanky I.

Čekání na ruské tanky I.

ZPĚT

Také další školní roky jsou pochopitelně poznamenány okupací. S železnou pravidelností jsou děti nicméně i nadále očkovány, zejména proti záškrtu, jsou u nich prováděny zubní prohlídky i prohlídky dětským lékařem. Dále jsou podrobovány tuberkulinovým zkouškám a rozboru moči. Intenzivní péče o zdraví dětí je jedním z charakteristických znaků této doby. 

V srpnu 1942 jsou zrušeny místní školní rady a místní školní výbory, jejich kompetence přecházejí na starosty obcí. 

29. října 1943 je z nařízení ministerstva školství zavedena vyučovací hodina o padesáti minutách. 

 I nadále se slaví, Protektorát, Hitler, ale také Vánoce (dětská besídka s dárky) a Svatodušní svátky. Jako by se tu spontánní svět obyčejných lidských zájmů a radostí pouštěl do nesmělého boje s předepsanými oslavami tyranů. 

 Děti také stále častěji navštěvují divadelní představení "Dramatického sdružení ve Sluhách", které pro ně hraje pohádky a veselé příhody, aby tak děvčátka a kluci snáze zapomínali na neveselou skutečnost. 

To už jsme ale v roce 1944 a i němečtí "nadlidé" si pomalu ale jistě začínají uvědomovat možnou dočasnost svého dominantního postavení v Evropě. I nadále je sice bedlivě kontrolována obsahová náplň výuky, je prováděna pravidelná cenzura a kontrola knih a časopisů, vše už ale běží především setrvačností. Je 13. července, po prázdninách začíná poslední válečný školní rok, rok 1944/45.