Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - nemazat !!! > Historie školy > Mír

Mír

 ZPĚT

Rok 1944 končil poklidně. Děti slavily svátek sv. Mikuláše a vánoční besídku. Vánoční prázdniny pak trvaly od 19. prosince 1944 do 20. ledna 1945. "21. ledna mělo počíti pravidelné vyučování po prodloužených vánočních prázdninách. Počalo se však vyučovati až 4. dubna 1945 po velikonočních prázdninách - pro nedostatek uhlí. Celou tuto dobu byly dávány vždy ve středu domácí úkoly ze všech předmětů," praví kronika.

Od 9. dubna 1945 probíhalo vyučování od 7.30 hodin ráno do 10.40 a od 15.00 do 18.20 hod. Učitelský sbor se tak rozhodl kvůli téměř každodenním náletům kolem poledne. Hodiny byla čtyřicetiminutové, pouze s hlavní přestávkou. 

 O pohnutých květnových dnech nechme opět promluvit školní kroniku:  "Již 3. května se vědělo, že tzv. "protektorát" se neudrží déle. Jeden zdejší občan černou barvou začernil všechny německé nápisy na orientačních tabulích. Také ve školní budově byly odstraněny obrazy zrádců a německé nápisy. V sobotu ráno byl v 9 hod. povolán řídící učitel plukovníkem Stýblem do Staré Boleslavi, kde mu bylo oznámeno, že Německo dožilo, aby zařídil ve Velikém Brázdimě vše potřebné. Ihned se vrátil, uvedl v činnost místní národní výbor, který se staral o pořádek a klid v obci. Ve škole se v týdnu revolučním od 7. 5. - 12. května 1945 nevyučovalo. Vše, co připomínalo německou okupaci, bylo odstraněno. Vyvěšeny byly vlajky československá a ruská. 

Od 12. května do konce měsíce byla ve školní budově ubytována Rudá armáda. Kolem školy bylo umístěno 19 třicetipětitunových tanků. 

 Po dobu obsazení školy Rudou armádou a v dalších 14-ti dnech, kdy byla celá škola malována a čištěna, bylo vyučováno v přírodě. Teprve 18. června 1945 bylo zahájeno pravidelné vyučování ve školní budově." 

 Necelý měsíc nato byl ukončen školní rok a celá škola, obec i celá republika vstupovala s nadějí do nové etapy svých dějin. Následující roky přede všemi ležely jako znovu nabídnutá šance žít důstojně, svobodně, lidsky. I tuto možnost jsme o tři roky později promarnili. To však nyní ještě nikdo netušil. Všude vládla spontánní radost ze znovu nastoleného míru a opravdová vděčnost Rudé armádě.