Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - nemazat !!! > Historie školy > Před 100 lety

Před 100 lety

ZPĚT

Postupem let žactva přibývalo, škola nevyhovovala požadavkům školní hygieny, a proto k staré budově (z roku 1822) byla právě před sto lety, v roce 1898, přistavena nová škola, mající tři třídy a tělocvičnu. Ta zde stojí a slouží svému poslání dodnes. Její stavba stála 12 250, 46 zlatých, úprava staré školy na byty pro učitele pak 1018,79 zlatých. 

Novou školu vysvětil pan vikář Šimon Bejvl dne 8. září 1898. Prvním řídícím učitelem zde byl, jak již výše řečeno, Antonín Růžička. V počátečním školním roce její existence - 1898/9 čítal "Soupis dítek školou povinných pro obec školní Velký Brázdim" 180 dětí a k tomu dalších 33 v oddíle "Přibylí". To je celkem 213 (!) dětí. Dosud známé prameny uvádějí dokonce číslo 214, onoho jednoho žáka navíc se však v "Soupisu" nepodařilo nalézt. 

V "Jednacím protokolu" z téhož roku čteme v zápisu pod č. j. 141, že zpráva školy oznamuje slavné c. k. okresní školní radě, že náboženství ve II. a III. třídě vyučuje důstojný pan P. František Pubal. Je to první zmínka, která připomíná působení znamenitého regionálního kronikáře, písmáka a obětavého kněze v této škole. 

Roku 1900 je na brázdimské škole připomínán rovněž významný český publicista spisovatel, politik a sociální pracovník, učitel Vojta Beneš, bratr prezidenta Dr. Edvarda Beneše! Do školy ve Velkém Brázdimě přišel z Kostelního Hlavna, a cele se tu "oddal lidovýchovné práci", jak píše František Vlasák. Založil zde ochotnický spolek, v Brandýse přednášel o významu školy a vzdělání. Z brázdimské školy poté odešel do škol v Dolních Počernicích.