Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - nemazat !!! > Historie školy > První škola v Brázdimě

První škola v Brázdimě

ZPĚT

Jednou z významných osvíceneckých reforem královny Marie Terezie byla také reforma nižší školství. V rámci ní byl 6. prosince roku 1774 schválen Všeobecný školní řád (Allgemeine Schulordnung), který zaváděl povinnou školní docházku pro děti od 6 do 12 let. Krátce nato začala vznikat hustá síť triviálních škol také na českém venkově. Není proto divu, že když byla roku 1777 založena obec Velký Brázdim, byla zde vybudována také škola. 

Sloužila rovněž pro obce Malý Brázdim, Nový Brázdim a Polehrady (dnes Polerady). Protože Velký Brázdim leží uprostřed výše jmenovaných obcí, zdál se císařské vrchnosti pro umístění školy nejvhodnějším místem. 

Tato první škola měla číslo 12 a stála mezi grunty 11 a 13. Bylo to skromné stavení s doškovou střechou, k němuž nepříslušela žádná pole. 

Prvním a také posledním učitelem v ní byl Jan Pokorný. Není známo, odkud přišel, kdy a kde se narodil, ani kam odešel. Do Brázdima musel přijít již ve stařeckém věku, jeho manželka Ludmila zemřela 2. 9. 1789 ve stáří 80 let. 

V listopadu roku 1787 zastihl školu stejně neblahý osud jako celou obec (s výjimkou pastoušky): do základů vyhořela. Protože se císařská vrchnost o stavbu nové školy nestarala, spáleniště pak dlouho leželo ladem, až si jej majitelé čísla 11 přibrali k rozšíření výměnku. Učitelé vyučovali ve svých bytech různě v Novém nebo Starém Brázdimě. Výslovně jsou doloženi: František Pokorný, syn zmioovaného Jana Pokorného, který vyučoval v Novém Brázdimě č.1; Josef Folgert, o němž není nic známo, a Karel Řípa, jenž se stal učitelem ve věku 20 let a vyučoval ve Starém Brázdimě č.1. 

Jak o této provizorní škole smýšlela vrchnost, si můžeme domyslit z následujícího přehledu z roku 1807

Místo školy: Brázdim Starý
Přiškolená místa: 1. Brázdim Starý, 2. Brázdim Nový, 3. Brázdim Malý, 4. Polehrady
Počet dítek schopných: 43 chlapců, 41 dívek, 84 úhrnem
Počet dítek do školy chodících: 23 chlapců, 21 dívek, 44 úhrnem
Vyučuje se: česky, denně 4 hodiny, společně dívky a hoši v jedné světnici
Jméno katechety: Kašpar Šubarský, lok. kaplan
Jeho katechetické a pedagogické vědomosti: S těmi, jež má, jest velmi spořivý.
Píle v úřadě katechetickém: skrovná
Jeho způsobilost k péči o školní vyučování vůbec: velmi pohodlný
Jméno učitele: Karel Řípa, 27 letý
Jeho pilnost: činný
Jeho dovednost: dovedný
Jak zachází s dětmi: dobře
Mravy: dobré
Služné: 100 zlatých hotově od vrchnosti
Stavební stav školní budovy: škole jest jen v najaté budově, kde jest samý nedostatek
Ostatní stav budovy: zcela nezpůsobilá
Patron školy: Jeho Veličenstvo
Vrchnost: komorní panství brandýské

12. dubna roku 1808 pak Karek Řípa koupil ve Starém Brázdimě domek číslo 26 (prodal jej roku 1837) a od roku 1809 až do postavení nové školy trvale vyučoval tam, v "místnosti těsné, nízké a temné", jak píše A. Růžička. 

Současně se v "Pamětech škol okresu brandýského" uvádí, že po požáru Velkého Brázdima v roce 1787 "uprázdnil tamější rychtář Halík ve svém stavení pro školu a učitele dvě větší světnice na tu dobu, pokud nová budova školní nebude vystavěna, což se stalo teprve po 35 letech".