Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

  • Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 1 5.11.2007
Obecně závazná vyhláška č. 2 5.11.2007
Obecně závazná vyhláška č. 3 5.11.2007
Obecně závazná vyhláška č. 4 5.11.2007
Obecně zavazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů  
 Směrnice k podpisovým vzorům.doc  
 Směrnice k systému zpracování účetnictví.doc

 

 Účtový rozvrh.doc  
 Harmonogram účetní závěrky.doc  

 Směrnice k finanční kontrole.doc

směrnice k vedení pokladny.doc

Směrnice upravující oběh účetních dokladů.doc

směrnice ke schvalování účetní uzávěrky.doc

Směrnice k rozpočtovému hospodaření.doc

 

 JEDNACI RAD ZASTUPITELSTVA OBCE[1].doc

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

Oznámení

  • v současné době nemáme žádné materiály k oznámení nebo jsou zveřejněny  v aktualitách

 

Výběrová řízení

  • v současné době žádné výběrové řízení nerpovádíme. V poslední době bylo pouze výběrové řízení na výstavbu vodovodu a to je již skončeno.