Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Připravované projekty

Připravované projekty

Intenzifikace ČOV

  • Rozpočet projektu: Kč 7.800.000,-
  • Stav připravenosti: Staveba povolena, provedeno výběrové řízení, vybrán dodavatel, získaná dotace a nyní čekáme na potvrzení rozhodnutí poskytnutí dotace z MZe

Polozapuštěné kontejnery na tříděný odpad pro Nový, Starý a Veliký Brázdim

  • Rozpočet projektu: Kč 1.058.000,- pro všechna stání
  • Stav připravenosti: Územní rozhodnutí, Připravujeme výběrové řízení.  Příprava  žádosti o dotaci.

Odbahnění a oprava vodních nádrží ve Velikém a Starém Brázdimě. Součástí odbahnění budou i nutné opravy výpustí a utěsnění břehů

  • Rozpočet projektu: Kč 2.000.000,- pro Veliký a Starý Brázdim
  • Stav připravenosti: Zpracován projekt a podána žádost o územní rozhodnutí. Příprava žádosti o dotaci.

RADAROVÉ Měření rychlosti a zpracování statistiky silničního provozu

  • Rozpočet projektu: Kč 20.000,- pro Veliký, Nový a Starý Brázdim.
  • Stav připravenosti: Zasmluvněn dodavatel, provedení v průběhu října - listopadu.

 

Realizované projekty

Zateplení školy:

Byla dokončena rekonstrukce zateplení ZŠ Brázdim, která byla částečně hrazena

z dotace Státního fondu životního prostředí a Fondu soudržnosti.

Celkové náklady akce         4 856 564,98 Kč

Výdaje obec Brázdim          2 780 951,68 Kč

Dotace celkem                     2 075 613,30 Kč

 

Rekonstrukce sociálního zařízení ve škole

V loňském roce o prázdninách proběhla v naší škole rekonstrukce umýváren a WC, v letošním roce rekonstrukce šaten.

Instalace veřejného osvětlení od zastávky do Velikého Brázdima

Tuto akci realizovala firma ELTODO-CITELUM s.r.o., která v obci spravuje veřejné osvětlení. Stavbu realizovala z vlastních zdrojů s tím, že obci navýší měsíční nájemné.

Modernizace komunikací

  • Ke hřišti – realizováno firmou STRABAG a.s. za 2.175.616 Kč bez DPH. Na tento projekt byla získána dotace z fondů Středočeského kraje. Dále bylo provedeno odvedení dešťových vod z této komunikace za 760.000 Kč.
  • U Kuchařů, K cihelně, Na Podolánku – tyto komunikace byly modernizovány v rámci úprav pozemkového fondu.

Obnova obecní knihovny

Do obecní knihovny byl zakoupen dataprojektor, PC, plátno a další vybavení knihovny. Na tento projekt byla získána dotace 95 % z fondu Středočeského kraje.

Bezpečnost dopravy

Na základě doporučení dopravní studie byly v obci instalovány nové přechody pro chodce a dopravní značení. Dále byla v průběhu letošního roku zakoupena do Velikého Brázdima maketa policisty.

Workout prvky

U fotbalového hřiště byla instalována WORKOUTová sestava firmou COLMEX,s.r.o., za kterou obec zaplatila 185 tis. Kč.

Modernizace zásahové Jednotky sboru dobrovolných hasičů:

Kompletní moderní zásahové oděvy (boty, oděv, přilby, svítilny), Vysílačky (ruční, vozidlová), Svolávací systému FIREPORT, Záchranné pomůcky, Proškolení obsluhy na motorové pily

Na nákup výše uvedeného zařízení bylo využito několik dotačních titulů.

Lavičky

V letošním roce proběhla instalace 5 nových odpočinkových míst. 

Biokoridory a zeleň

V rámci pozemkových úprav se v různých částech obce vysadil listnatý porost (cca 1 ha) a nyní již vzrůstá biokoridor.

Ukliďme Brázdim

Každoročně se občané Brázdima účastní celorepublikové akce Ukliďme Česko.

Opravy v obci

Obecní zaměstnanci průběžně opravují chodníky (nyní opraveno cca 1000 m) a dále se opravuje fasáda na obchodě.