Drobečková navigace

Úvod > Spolky, kluby a škola > Myslivci

Myslivci

Myslivecké sdružení Brázdim má 17 členů. Jejich úkolem je péče o zvěř a zajištění, aby polní a lesní zvěř z přírody nevymizela a aby naše děti neznaly zajice a koroptve pouze z knížek. Myslivci se také snaží zmírňovat následky intenzivní zemědělské činnosti v našem okolí zlepšováním životních podmínek pro zvěř.

 

Myslivecké sdružení Brázdim žádá majitele psů, aby především v jarních měsícíh omezili vycházky do honitby. V této době dochází k intenzivnímu výskytu mláďat zajíců a ostatní zvěře. Volně pobíhající psi jsou jednou z častých příčin úhynů mláďat včetně mnoha zničených hnízd.

 

Vzhledem k tomu, že tento problém se stává v naší honitbě velmi aktuální a čím dál častější, chceme Vás upozornit na následující skutečnosti:

tímto upozorňujeme majitele psů na zákaz volného pobíhání psů v honitbě dle § 10 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti. Za honitbu jsou považovány i veškeré účelové komunikace tedy i polní cesty).

 

Zároveň dle § 10 odstavce 3 vyhlášky č. 134/1996 Sb. je zakázán výcvik psů v honitbě bez dohody s uživatelem honitby, kterým je v našem případě Myslivecké sdružení Brázdim.

 

Porušení tohoto zákazu je považováno za přestupek, za nejž může být uložena pokuta až do výše kč 30.000,-