Drobečková navigace

Úvod > Spolky, kluby a škola > Základní a Mateřská škola

Základní a Mateřská škola


Základní škola Brázdim je malotřídní školou se dvěma spojenými třídami ( 1.2. ročník a 3.,4.,5. ročník). Školu navštěvuje 35 žáků. Naší prioritou je vytvoření školy rodinného typu, úzká spolupráce mezi mateřskou školou a školou základní, důraz klademe na komunikaci s rodiči, obcí, úřady, okolními školami a institucemi.

Součástí školy je také mateřská škola, kterou navštěvuje 25 dětí, školní jídelna a vývařovna pro 75 osob a školní družina pro 25 žáků. Družina je v provozu od 7:00 do 7:45 a od 11:30 do 16:30.

Kontaktní informace:

Základní škola a Mateřská škola Brázdim, okres Praha - východ, příspěvková organizace

 

Veliký Brázdim 12
250 63, Veliký Brázdim

 

Telefon: 604 875 106326 536 526

E-mail: skolabrazdim@volny.cz 

 

Více informací na stránkách školy: https://www.zs-a-ms-brazdim.cz/ 

Historie školy ve Velkém Brázdimě

Štítky:Novější 1 3

Úvod

Oblíbeným motivem českých pohádek a vyprávění je příběh o tom, jak šel Honza do světa na zkušenou. Pravidelně se tam nějak významně změnil, většinou k lepšímu, vrátil se do rodné chalupy a začal žít jinak.

Více

Publikováno 7. 9. 2018 15:05

První škola v Brázdimě

Jednou z významných osvíceneckých reforem královny Marie Terezie byla také reforma nižší školství. V rámci ní byl 6. prosince roku 1774 schválen Všeobecný školní řád (Allgemeine Schulordnung), který zaváděl povinnou školní docházku pro děti od 6 do 12 let.

Více

Publikováno 7. 9. 2018 15:05

Škola z roku 1822

Roku 1822 byla postavena nová, jednopatrová školní budova poněkud dále ode vsi. Byla to kamenná stavba se střechou krytou taškami. Dostala číslo staré školy 12. Prameny uvádějí, že "sotva na školu dali krov, srazil prudký vichr krov na zem a trámy se přerážely".

Více

Publikováno 7. 9. 2018 15:03

Před 100 lety

Postupem let žactva přibývalo, škola nevyhovovala požadavkům školní hygieny, a proto k staré budově (z roku 1822) byla právě před sto lety, v roce 1898, přistavena nová škola, mající tři třídy a tělocvičnu. Ta zde stojí a slouží svému poslání dodnes.

Více

Publikováno 7. 9. 2018 15:02

Vzhůru do 12. století

Pod vedením Antonína Růžičky vstoupila škola za utěšeného rozkvětu do dvacátého století. V březnu roku 1905 odchází tento její první ředitel do Líbeznic a na jeho místo nastupuje Tomáš Ludvík. Zde dostupné prameny řídnou a o životě školy máme jen kusé zprávy.

Více

Publikováno 7. 9. 2018 15:02

Svobodný stát

Tak jako Antonín Růžička vedl školu do dvacátého století, vyvedl ji Tomáš Ludvík zdárně z monarchie do svobodného, samostatného státu.

Více

Publikováno 7. 9. 2018 15:01

První republika

Zpráv o životě školy po vzniku samostatného státu nemáme mnoho. Stejně jako celá země i škola se radovala ze samostatnosti a současně vzpomínala na své mrtvé, padlé v první světové válce.

Více

Publikováno 7. 9. 2018 15:01

Ať hodí kamenem

Kapitolu o životě školy a lidí v ní za nacistické okupace nelze otevřít jinak než úvahou: Škola není jen vzdělávací institucí, ale také (a základní škola možná především - jak bylo ukázáno v úvodu) institucí výchovnou.

Více

Publikováno 7. 9. 2018 14:57

Švábi

Švábi - tak nazval básník Vítězslav Nezval ve stejnojmenné alegorii z roku 1939 německé okupanty. A bylo to přirovnání věru příhodné, stejně příhodné jako metafora z této básně: "Hnusní, černí, mstiví, zlí / všude se nám rozlezli." Ano, jako černí šváby zamořili hitlerovci od 15.

Více

Publikováno 7. 9. 2018 14:57

Heydrichiáda

Němci přitvrzují. Rozběsněni nárůstem domácího odboje a posléze atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha ovládají a do detailů diktují také dění na školách. Nechme opět promluvit prameny: "Němčina zavedena jako povinný předmět v 1. a 2. postupném ročníku.

Více

Publikováno 7. 9. 2018 14:56

Novější 1 3