Drobečková navigace

Úvod > Spolky, kluby a škola > Základní a Mateřská škola > 1942 - 1943

1942 - 1943Také v následujícím roce se vánoční prázdniny protáhly. Trvaly od 19. prosince 1942 do 12. ledna 1943. Přestože časová ztráta ve školní výuce byla nepoměrně menší než předešlého roku, ani letos nebyly pololetní prázdniny. Děti dostaly vysvědčení 30. ledna 1943 a 1. února již bylo opět vyučování.

Dalším vážným důvodem přerušení školní docházky, byť pokaždé jen na jeden den, bylo několik případů výskytu závažných infekčních chorob: 5 dívek postupně onemocnělo spálou a u dvou chlapců byl zjištěn záškrt. V květnu a červnu roku 1943 navíc zemřeli jiní dva chlapci, žáci druhé a třetí třídy. O příčině těchto tragických úmrtí kronika mlčí.

Děti však byly (nejen v tomto roce) podrobeny očkování, na které se - jak o tom svědčí pečlivé zápisy - velmi, velmi dbalo, jako ostatně o celkový zdravotní stav dětí. Do školy pravidelně zajížděla zubní ambulance, děti byly prohlíženy praktickým lékařem, o jejich zdravotním stavu vedla škola přesnou a rozsáhlou evidenci. Po každém případu výskytu nějakého infekčního onemocnění byly děti na celý den uvolněny z výuky, škola uzavřena a celá vydezinfikována.

Přes veškerou dezinfekci však byly nejen děti, ale sama škola dlouhodobě nemocná, jako byla ostatně nemocná celá ta podivná doba. Vleklá okupační infekce trvale produkovala své známé symptomy.

Naší pozornosti by také neměl uniknout zápis o změnách v učitelském sboru. Za válečných let v něm byla přirozeně obrovská fluktuace a nějaké změny se v něm odehrávaly jaksi průběžně po celý školní rok. Zajímavé však je, jak je odchod jednoho z kolegů, Josefa Burdy, v kronice zdůvodňován: "Dne 25. května 1943 byl výpomocný učitel Josef Burda poslán pracovním úřadem na přeškolení do továrny v Neratovicích." Toť rekvalifikace: z učitele továrním dělníkem!