Drobečková navigace

Úvod > Spolky, kluby a škola > Základní a Mateřská škola > Heydrichiáda

HeydrichiádaNěmci přitvrzují. Rozběsněni nárůstem domácího odboje a posléze atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha ovládají a do detailů diktují také dění na školách. Nechme opět promluvit prameny: "Němčina zavedena jako povinný předmět v 1. a 2. postupném ročníku. V ostatních ročnících její vyučování rozšířeno a zlepšeno co do počtu vyučovacích hodin i rozsahu látky. Vyučování dějepisu bylo zastaveno. Z učebnic používána byla jen "Poupata". Časopisy "Wir lerne deutsch" a "Mladý svět" byly čteny ve II. a III. třídě.

Pro četbu bylo používáno různých schválených knížek. Knihovny žákovské a učitelské podle nových předpisů znovu zrevidovány, vyřazené knihy zapečetěny a uloženy ve zvláštní místnosti (bývalý kabinet). Tento přemístěn do přízemí. V měsíci červnu byly vyřazené učebnice, příručky, knihy, obrazy a mapy předány okresnímu úřadu v Brandýse nad Labem v počtu 832 kusy o celkové váze 148 kg. Učitelská a žákovská knihovna, jakož i kabinet, byly doplněny novými knihami, obrazy a mapami dle nových předpisů. Vyučování němčině byla vyhražena volná místnost v přízemí školní budovy."

Také tento rok se slaví. Oslava třetího výročí zřízení Protektorátu se tentokrát protáhla na dva dny (13. a 14. 3.) zvlášť pro první a společně pro druhou a třetí třídu a mateřskou školu. "K tomuto účelu vyzdobena byla I. třída, proslov pro oba dny měl z. ř. uč. J. Šťastný.

Ani tradiční oslava narozenin Vůdce (již 53.) letos nechyběla. Proslov přednesl tentokrát řídící učitel Václav Štědrý.

Skutečného vrcholu dosáhl nacistický teror po atentátu na Heydricha. Znovu je vyhlášeno stanné právo, k popravě stačí udání, že dotyčný atentát schvaluje. Jenom samotné vyslovení jména zastupujícího říšského protektora se stává nebezpečným. Pokorný tón opatrného zápisu v kronice o této události je tedy zcela pochopitelný: "19. července roku 1942 vzpomenuto v proslovu ke všemu žactvu tragicky zesnulého pana zastupujícího říšského protektora S. S. Obergrupenführera a generála policie Reinharda Heydricha."

Při vědomí celkové situace o to spíše potěší skutečnost, že v kronice jsou připomínány rovněž oslavy výročí narození J. A. Komenského, Antonína Dvořáka a také W. A. Mozarta.

Stejně jako v minulém roce byl i tento rok posunut v zimním odbobí začátek vyučování na 8.30 kvůli zatemnění. Pro nedostatek paliva byly prodlouženy zimní prázdniny. Trvaly od 20. prosince 1941 do 4. března 1942, tedy téměř čtvrt roku! Poněkud zbytečným se proto jeví zápis, že pololetních prázdnin nebylo (bývají na konci ledna). Pololetní vysvědčení bylo dětem vydáno 5. března a v důsledku dlouhých vánočních prázdnin byl školní rok ukončen až 11. července 1942.