Drobečková navigace

Úvod > Spolky, kluby a škola > Základní a Mateřská škola > Padesátá léta

Padesátá létaNa počátku tohoto období plného svatého nadšení i těžko uvěřitelné lidské krutosti a opojení mocí je ještě připomínán Junák, který bude jako buržoazní veteš záhy odstaven na smetiště dějin, aby jej vystřídal usměvavý chlapec v modré košili a s červeným šátkem na krku. Stejně tak budou postupně vyměňovány i vzory. Zatím se stále slaví narozeniny Klementa Gottwalda i J. V. Stalina.

I jinak doznává škola změn. O prázdninách 1950 se v celé škole maluje, je vyměněno 16 vnějších oken, v březnu 1951 je oplocena školní zahrada a hřiště.

Od 1. června 1951 začíná s celodenním provozem mateřská škola. Od téhož data se také osamostatňuje a získává vlastní správu. 13. prosince 1951 se pak stěhuje do Starého Brázdima.

15. května 1952 umírá dlouholetý řídící učitel Sylvestr Ježek. Odchází krátce po svém penzionování, jakoby jeho činnost ve škole a pro školu byla jeho životním motorem, jeho životním smyslem, jako by byla s jeho přebýváním na světě podstatně spojena.

Další významný pohyb přináší do politického dění rok 1953. 5. března umírá Stalin a 9 dní po něm také mravně rozložený, nemocný a alkoholu propadlý Gottwald. Škola ve Velkém Brázdimě pořádá k úmrtí obou státníku smuteční tryzny.

Týden po Gottwaldově smrti (v první jarní den) je novým prezidentem zvolen Antonín Zápotocký. Školní kronika tuto událost zaznamenává spolu s tím, co pro ni bylo zejména důležité: osoba ministra školství. Byl jím jmenován E. Sýkora.

Tím však kolotoč změn zdaleka nekončí: 1. června je provedena měnová reforma a zrušen lístkový systém.

Ve školním roce 1954/55 se 52 dětí brázdimské školy účastnilo nácviku na 1. celostátní spartakiádu (Zlaté brány a Krychle). Ti také cvičily na okresní spartakiádě 15. května 1955. Hlavního vystoupení v Praze ve dnech 20. a 25. června se zúčastnila desítka dětí.

O další malé radosti těchto dní nechme opět promluvit kroniku: "Dne 22. dubna byl pro školu koupen nový zvukový promítací přístroj OP 16 mm i s příslušenstvím za 7 000 Kč. První promítání filmu ve škole bylo uskutečněno 26. dubna a na veřejnosti dne 7. května."

Přes tyto drobné zápisy a stále se opakující sdělení o počtu žactva, složení sboru a zdravotním stavu dětí procházíme postupně padesátými lety. Na škole roste pionýrské hnutí, jsou zakládány zájmové kroužky s jasným ideologickým podtextem (mičurinský), školu navštěvuje pravidelně inspekce. Padesátá léta končí smírně a odevzdaně.